En tekst af Buddha

03/08 - 2012 af admin

I Gayasia slog Buddha Sakyamuni sig ned og talte:

“Alt står i flammer, mine brødre! Og hvad vil det “alt” sige, som står i flammer ?

Det er øjet, som står i flammer; de synlige ting står i flammer; synsbevidstheden står i flammer; synsberøringen står i flammer; den deraf betingede følelse står i flammer; hvad enten den nu er behagelig eller ubehagelig eller ingen af delene, står også den i flammer. Og hvad er det for en ild, hvoraf alt står i flammer?

Det er flammer af begærets ild, hadets ild, af forblindelsens ild; af fødsel, af det der ældes, af død, af sorger, klager lidelser, tristhed og fortvivlelse står alt i flammer, siger jeg”

Teksten gentages igen som skrevet med øret, lugteorganet, smagsorganet, følelsesorganet og tænkeorganet.

“Når en veluddannet og ædel discipel forstår dette, brødre, så føler han lede ved øjet, ved de synlige ting, ved synsbevidstheden, ved synsberøringen og ved den deraf betingede følelse, hvad enten den nu er behagelig eller ubehagelig eller ingen af delene”.

Teksten gentages igen som skrevet med øret, lugteorganet, smagsorganet, følelsesorganet og tænkeorganet.

“Idet han nu indser dette, så bliver han fri for begæret og derved frelses han og når han er befriet så vinder han erkendelsen. En ny fødsel er udelukket; han har virkeliggjort livet i afholdenhed, han har udført det, der var for ham at udføre, og han forstår, at han ikke skal fødes på ny i denne verden”.