Buddha

03/08 - 2012 af admin

Der er ikke nogen fuldstændig biografi over den historiske Buddha, eller Buddhas liv og der tilmed stor uenighed om hans person. For alle buddhister er de overlevere tekster og kanoniske værker om hans liv, sande kendsgerninger. Vestlige forskere mener derimod, at Buddha er lidt af en legende, en historisk person med lige dele fiktion og virkelighed, altså ganske som Jesus.
Historikerne har i al deres forsigtighed antydet, at der er meget stor afstand mellem tiden, hvor Buddha levede og virkede, og til det tidsrum, hvor nogle af beretningerne om Buddha første gang blev skrevet af Asvaghosa. Det er derfor ikke utænkeligt at antage, at nogle perioder vi er uvidne om, af Buddhas liv, er blevet udfyldt af nogle fantasifulde tilhængere.
Buddha fremtræder dermed som en del af fortidens store skikkelser, nemlig som produkt af virkelighed og legende.

Buddha var af adelig herkomst, han stammede fra den fornemme Sakya-slægt og derfor senere kendt og omtalt som Sakyamuni. Buddha blev født i landsbyen Lumbini i det nuværende Nepal omkring 560 år før vores tidsregning. Hans fader var Kong Suddhodana og hans moder, Dronning Maya.

I over 40 år efter sin erkendelse gik Buddha rundt og forkyndte og vandt mange tilhængere. Da han var omkring 80 år følte han, at dødsstunden var nær. Inden han gik ind i Nirvana, sagde han: “Alle sammensatte ting er forgængelige; stræb uafladeligt”.