Bhutansk ordliste

03/08 - 2012 af admin

Adibuddha

Urbuddhaen, der er kilden til alle andre Buddhaer og til universets opståen og altings oprindelse. Repræsenteres/manifesterer sig i øjnene på stupa’er.

 

Amdo

Den nordøstlige af Tibets 3 provinser. Efter den kinesiske besættelse hedder en stor del Qinghai

 

Amithabha

Grænseløse lys – på Tibetansk. Opame på Tibetansk.

 

Ani

Nonne

 

Ani Gompa

Nonnekloster

 

Animisme

(af ‘anima’ = ånd, sjæl) Betegnelse for formodede forestillinger, specielt an-vendt på ikkeindustrialiserede kulturer om eksistens af “ånder”, knyttet til bestemte dyr eller ting men på en sådan måde at de kan forlade disse i kortere eller længere tidsrum. Denne mulighed for åndernes “frie selvstændige eksistens” adskiller animisme fra animatisme (af lat. ‘animatus’ – besjælet), der betegner en opfattelse (herunder naturopfattelse), hvor alt i tilværelsen er besjælet, dvs. at der til alle ting er knyttet en slags sjæl ånd eller kraft. Begge begreber har haft udbredt anvendelse inden for ældre antropologisk forskning til at forklare såkaldt “primitive” forestillingsverdener. Animisme og animatisme er således en fælleskategori, der betegner meget forskellige religioner og deres tætte tilknytning til en bestemt natur-opfattelse. I forbindelse med Nepal anvendes betegnelse ofte på visse etniske gruppers religion og naturopfattelse, eksempelvis Tharu samt grupper af Tibetansk oprindelse, herunder Bon-po religionen. Det er i øvrigt fælles for disse religioner, at de ofte har en oprindelse, der ligger forud for mere nøjagtigt beskrevne religioner som buddhisme og hinduisme. Animisme er således en samlende (og meget unøjagtig) betegnelse for religioner, der er tæt tilknyttelse de pågældende folkeslags naturopfattelse. Det er samtidig kendetegnende, at der netop er foregået en meget lidt antropologisk eller etnografisk forskning af disse folkeslag.

(Mogens Engelund: Nepal A til Z)

 

Ashoka

Indisk kejser (ca. 274-237 F.kr.) af Maurya-dynastiet. Var kendt for sine administrative reformer og initiativer til udbredelse af Buddhismen. Hans omfattende rejseaktiviteter kendes fra mangfoldige inskriptioner. Besøgte omkring år 250 F.kr Nepal, der lå i periferien af hans imperium. Der blev i anledning af besøget rejst en pille med inskription ved Lumbini (som efter at være ødelagt af lynnedslag og henfaldet i glemsel nu er restaureret efter at den tyske arkæolog Alois Anten Fuhrer fandt den i 1896), samt opført fire stupaer i Patan i Kathmandu-Dalen. Ashokas besøg markerede en genopblomstring af Buddhismen i Nepal, formentlig styrket af at hans datter Charumati blev gift nepalesisk.

(Mogens Engelund Nepal A til Z)

 

Asvaghosa

Indisk buddhist og poet fra 1. årh

 

Avalokiteshvara

Medfølelsens- og oplysthedens Boddhisattva. Dalai Lama er den personificerede Avalokitesvara

 

Bardo Thödul

Den Tibetanske dødebog

 

Barkhor

Gaden rundt om Jokhang templet i Lhasa. Rundturen er en pilgrimsrute (Korlam) og benyttes af tusinder, hver dag. Desuden er der en basar og er byens centrum.

 

Bedemøller –

Se Mani Chor Khor

 

Bhote (Bhotia)

Nepalesisk for Tibet (Tibetanere)

 

Boddhisattva

En person, der har opnået det oplyste sind. En Buddha, der vælger at blive på jorden for menneskets skyld___

 

 

Bodh Gaya

Beliggende i Bihar i Indien. Her opnåede Buddha sin fulde oplysning. Et yndet pilgrimsmål for buddhister.

 

Brahma

Skaberen af universet, En af Hinduismens øverste guder

 

Buddhadharma

Buddhas lære

 

Bön

Da den T. b. adskiller sig meget fra de andre retninger, er det primært på grund af lokale traditioner, den fik undervejs fra Indien til Tibet. Men også på grund af den pre-b. animist- og naturreligion Bön.

Grundlæggeren Bön er Tönpa Shenrab Nipo, der ifølge udlægningen levede i det 2. årh. f-k. Shenrab blev født og opvokset i Ölmo Lungring. Shenrab forlod Ölmo Lungring på grund af en dæmonen Kyapa Langring, men så også muligheden til at forkynde sin religion for Tibetanerne.

Da B. kom til T. gjorde de allerede herboende, Bön-naturånder oprør og kæmpede mod den nye lærdom. Det skete b.la. da T’s første kloster i Samye skulle bygges omkring år 767. Guru Rinpoche formåede at vinde over de lokale ånder og dæmoner, samt at omvende nogle af dem til B. Siden har de to religioner formået at leve fredeligt side om side.

De umidelbare og synlige forskelle på Bön og B, er at Bön-po’erne går højre omkring hellige steder, hvor B. går venstre omkring. Bön’s swastika ligner et hagekors, hvor B’s er omvendt. Mange af Bön’s traditioner, dæmoner og ritualer er senere blevet opslugt af B, hvorfor der er så mange Shamanistiske riter. Bön har sin egen mantra, som lyder: Om Matri Muye Sa Le Du.

Bön er næsten udød, men har nogle få tilholdssteder tilbage, blandt andet i Dolpo i Nepal, Sikkim og i det Vestlige- og Sydøstlige Tibet.

Ifølge profitierne vil der engang komme en stor guru, der vil følge Shenrab’s veje og yderligere rejse ud i verden og forkynde Bön’s lærdom.

 

Chagpo Ri

“Jernbjerget”, hvor den gamle medicinske skole lå, bygget 1413 af 5. D.L. Nu en radiomast og kineserbarakker

 

Chaitya

En lille Stupa ofte med Dhyani Buddhaerne afbilledet.

 

Chang

Tibetansk øl, fremstillet af gærrt hirse, kartofler eller ris.

 

Chenresig

Se under Avalokiteshvara eller Dalai Lama

 

Chhu (Chu)

Flod eller større vandløb

 

Chos-Rnga

Tromme på et skaft

 

Chuba

Den traditionelle tibetanske jakke der bæres som en kappe over den ene skulder

 

Chörten

Se under Stupa

 

Dagam

Munkekutte

 

Dalai Lama

Visdommens Hav, på Tibetansk Chen Re Sig. Tibets verdslige og religiøse overhoved. Den nuværende DL, Tenzin Gyatso er den 14. i rækken.

1. Gedun Drub 1391-1474

2. Gedun Gyatso 1475-1543

3. Sonam Gyatso 1543-1588

4. Yonten Gyatso 1589-1617

5. Ngawang Lobsang Gyatso 1617-82

6. Tsangyang Gyatso 1683-1706

7. Kesang Gyatso 1708-1757

8. Jampel Gyatso 1758-1805

9. Lunthok Gyatso 1806-1815

10. Tshultrim Gyatso 1816-1837

11. Khedrup Gyatso 1838-1856

12. Trinle Gyatso 1856-1875

13. Thubten Gyatso 1876-1933

14. Tenzin Gyatso 1935-

 

Damaru

Dobbelttromme

 

Devi

Kvindelig guddom

 

Dharamsala

Mindre by beliggende i Kangra-dalen i Himachal Pradesh i Indien. Hjemsted for Dalai Lama og eksilregeringen

 

Dharma loven (Chos)

Buddhas lære, virkelighedens beskaffenhed. Synonym for Buddhismen og livets hjul

 

Dhyani

Meditation…buddhaer…som

 

Dhyana Buddha

“Meditations-Buddhaer”. De fem buddhatyper, der symboliserer tre planer samtidigt. Dels menneskets fem grundlæggende sinds-tilstande, de fem visdomme på vejen til Buddhatilstanden og den højeste visdom i tomheden. De fem Dyana-Buddhaer, er: Amitabha, Akshobya, Amoghasiddhi, Ratnasambhava og Vajrocana

 

Dobdob

Munkepoliti. Ofte fysisk stærke og store personer, der ikke gik til undervisning, men forudrettede simplere arbejde som medhjælpere i køkkenet. De bar kortere munkekutter Dagam og lod håret gro længere. For at understrege deres respekt lod de ansigtet indsmøre i smør og tegnede tykke sorte streger rundt om øjenene.

 

Dorje Rdo Rje (Vajra)

Tordenkilesymbolet, der er et tantrisk scepter. D er symbol på den ubrydelige diamant, det ubrydlige ved Buddhismen. Er ofte fremstillet i messing og bruges som våben mod negative energier.

 

Dobbelt Dorje

er et af de mest populære symboler, der står for det guddommeliges største magt. Dobbeltdorjeen symboliserer også skabelsen af jorden.

 

Drepung

Engang verdens største klostersamfund med godt 10.000 fastboende munke. Opført i 1416 af Jamyang Chöje, en discipel af Tsong Khapa. I 1530 opførte 2. D.L Gedan Gyatso Ganden Potrang, der var DL’s paladser til 5.DL byggede Potala. 2.3. og 4. DL’s gravmæler findes her. D. blev slemt beskadiet under kulturrevolutionen og den efterfølgende lukning af stedet. Idag sker der en vis genopbygning og der findes Sep-95 ca. 500 munke.

 

Dresi

Blanding af smør, sukker og rosiner. Spises bla. ved religiøse festligheder

 

Drikung Kagyu

En undergruppe af Kagyupa grenen. Grundlagt ved Drikung Til klosteret i den øvre Kyichu dal i 1179 af Kyopa Jigten Gonpo Rinchenpel. Det nuværende overhoved er H.H. 37. Drikung Kyabgen.

 

Drikung Kyabgen

Det 37. overhoved for Drikung Kagyu grenen af Kagyupa grenen.

 

Drukpa Kagyu

En undergruppe af Kagyupa grenen. Grundlagt af Lingje Repa og Tsangpa Gyare. DK er indelt i 3 “niveauer” en øvre, midte og nedre, der korrosponderer til grenens udbredelse over Tibets geografiske inddelinger. Det nuværende overhoved er H.H. 12. Gyalwang Drukchen Rinpoche.

 

Dung Chen

En slags alpehorn. Kan stamme fra den iransk-islamiske verden eller fra Tibet selv.

 

Dung Kar

Konkyliehorn

 

Düsum Khenyapa

Første Karmapa (1100-1193). Introducerede Tulku traditionen i den tibetanske Buddhisme.

 

Dzogchen

 

Fire Ædle Sandheder, de:

Fødsel er lidelse, alderdom er lidelse, sygdom er lidelse, død er lidelse.

Livet er lidelse på grund af vores klæben til den fysiske virkelighed og alt er forgængeligt.

Det er lidelse at forenes med det, man ikke holder af, det er lidelse at skilles fra det, man holder af.

 

Lidelsen opstår af menneskets livstørst og begær,

som fører til ny karma og dermed genfødslen. Lidelsen kan kun overstås ved at følge:

Den hellige sandhed om vejen, der fører til lidelsens ophør:

den ædle ottefoldige vej.

 

Gampopa

En af Milarepas vigtigste disciple og grundlægger af Kagyüpa skolen. Levede fra 1079-1153.

 

 

Ganden

En af “Statens 3 støtter”. Ligger 45 km- øst for Lhasa. Blev opført  1417 af Tsong Khapa og har været Gelugpa’s hovedsæde siden da. Tsong Khapa døede 2 år efter opførelsen af G, hvorefter abbot-hvervet blev overtaget af  Gyaltseb Je, bedre kendt som Ganden Tripa, Gelugpa’s overhoved.

G. blev meget ødelagt under en atlleri beskydning i 1966 og var næsten 100% ødelagt. Før dette holocaust boede der godt 2000 munke i G. Idag er der ca. 300. Der er meget genopbygning igang.

 

Ganden Namchö

Lysfesten, hvor man højtidligholder Tsongkhapas dødsdag

 

Ganden Potrang

Opført af 2. DL og var DL’s pa-ladser til 5.DL byggede Potala. 2.3. og 4. DL’s gravmæler findes her

 

Ganden Tripa

Overhovedet for Gelugpa grenen af buddhismen.

 

Gedan Gyatso

2. Dalai Lama (1476-1542)

 

Gedun Drub

Den første Dalai Lama 1391-1474

 

Gedhun Chökyi Nyima

Se Panchen Lama

 

Gelugpa

Den dominerende tibetanske skole, der har Dalai Lama som overhoved. De kaldes også den reformerte sekt eller “Gulhattene”. Blev grundlagt af Tsong Khapa i 14. årh.

 

Geshe

Lama eller munk, der har afsluttet de højeste kurser inden for metafysik oa. emner inden for Gelugpa-skolen. Det svarer til at være doktor i teologi

 

Ghanta

Klokken der bruges sammen med Dorje. Er det kvindelige modstykke til Dorje

 

Gompa

Tibetansk kloster

 

Gong An Ju

Kinas statslige sikkerhedsråd for T. G har store magtbeføjelser, b.la. opbygning og ___ med forskellige sikkerhedsnetværk.

Guru Rinpoche

Se Padma Sambhava

 

Gyalwang Drukchen Rinpoche.

Det 12. overhoved af Drukpa Kagyu grenen af Kagyu Buddhismen.

 

Jampel Gyatso

8. Dalai Lama 1758-1805

 

Jokhang

Tibets helligste tempel beliggende i Lhasa

 

Kagyupa

Er en af de største inden for den T-Buddhisme. Sekten blev grundlagt af Tilopa i det 11. Årh. Tilopa førte lærdommen videre til Naropa, der igen videreførte den til Marpa. Marpa’s mest berømte discipel var Milarepa. Lærdommen i K. går ret direkte fra den åndelige mester, eller guru til eleven. K. koncentrerer sig om praktisk mysticisme og om, at forkorte sjælevandringens lange vej mod Nirvana, ved fysisk- og psykologiske aktiviteter såsom Hatha-yoga, åndedrætsøvelser og opnåelse af ekstasetilstande. Desuden går den meget op i Bardö – en slags dødsteknik, om hvordan man skal forholde sig i selve dødsøjeblikket. K’s overhoved er den 37. Drikung Kyabgon, der nu opholder sig i Indien.

 

Kailash

Verdens vel nok helligste bjerg, beliggende i Tibet nord-vest for Nepal. Kailash udgør et af de ældste fraktioner af den asiatiske kontinentalplade, der blev presset op under kollissionen med den indiske kontinentalplade. Hele fem floder udspringer omkring Kailash, nemlig Ganges og den Nepalesiske biflod Karnali, Brahmaputra, Indus samt Sutlej. Bjerget anses for en helligdom for såvel buddhister, Jainer som hinduer, som i ærbødighed vandrer rundt om bjerget.

 

Kalu Rinpoche

Overhovedet af Shangpa Kagyu. en undergruppe af Kagyupa buddhismen.

 

Karma

Loven om årsag og virkning

 

 

Karma-Kagyu

Karmapa sekten bliver også kaldt for sorthattene, med Karmapa som overhoved. Det er den mest udbredte sekt blandt vestlige Buddhister. Kræver som de andre “rødhatte” ikke cølibat-løfte.

 

Karmapa, Gyalwa

3. højeste inkarnation inden for den Tib. Buddhismen Har traditionelt hovedsæde i Tsurphu.

16. Gyalwa Karmapa flygtede i ‘59 til Rumtek i Sikkim, hvor der nu er et “andet” hovedsæde for sekten. Han døde i 1981. Nuværende Gyalwa Karmapa, Yurgen Thinley Dorje, er født i midten af 1980’erne og bor i Tsurphu, Tibet.

 

Kata

Cermonielt, hvidt tørklæde

 

Katchö

Særlig udviklet form for dialektik og fremførelseskunst

 

Kesang Gyatso

7. Dalai Lama 1708-1757

 

Kham

Østtibet, en stor del er dagens Sichuan

 

Khedrup Gyatso

11. Dalai Lama 1838-1856

 

Kyopa Jigten Gonpo Rinchenpel

Grundlægger af Drikung Kagyupa grenen af Kagyupa buddhismen.

 

La

Bjergpas, kan evt. også hedde Bhanjyang, Deurali på nepalesisk.

 

Lama

Læremester, munk af højere grad

 

Lhasa

Tibets hovedstad indtil 1959. Efter den kinesiske besættelse, hovedstad i TAR. Betyder “Gudernes grund”

 

Lhomi

Minoritetsgruppe, der bor i området omkring Arun-dalen i Øst-Nepal. Kendes også under betegnelsen ‘Khat Bhote’. Hovedbeskæftigelse er landbrug. Kulturelt minder de om Sherpa. Bekender sig til en ‘inkomplet’ version af Lamaisme. Hver landsby ledes af en ‘Pembu’ eller ‘Gova’.

 

Lingje Repa

Sammen med Tsangpa Gyare grundlægger af Drukpa Kagyapa grenen af Kagyupa grenen af den tibetanske buddhisme.

 

Losar

Tibetansk nytår.

 

Lunthok Gyatso

9. dalai Lama 1806-1815

 

Mandala

Hvis man følger de skrevne regler, skildrer M normalt guddommelige ligheder eller symboler, placeret rundt om et symmetrisk centrum med en central guddom. Symboliserer det ordnede kosmos, samt den helhed og harmoni, der findes i det oplyste sind. Personen der mediterer, betragter M ud fra det, han har lært og følger måske de skrevne regler, indtil han “besidder” den centrale figur og således opnår noget af de kraftige egenskaber som M siges at have.

 

Mani Chor Khor – Bedehjul

Cylindriske hjul med inskriptioner af buddhisktiske såvel udenpå som indeni. Størrelsen varierer fra små, der holdes i hånden til flere meter store. Når de drejes sendes bøn-nerne op. De findes hos alle grupper af tibetansk afstamning, og på alle buddhistiske templer gompa’er. De drives vise steder af vand.

 

Mani Rimdu

Khumbu-sherpaernes mest betydnings-fulde religiøse festival ved Thengpoche klosteret og i Thami. Maskedanse i kombination med Bön- og sherpa-ritualer i tempel-gården under over-værelse af lægfolk og abbeden i klosteret

 

Mani sten/mure

Sten med indhuggede eller påmalede buddhistiske bønner, eksempelvis ‘Om Mani Padme Hum’. Ofte placeret langs stier som mure og i bjergpas. Man passerer altid venstre om.

 

Mantra

Især i tantra brugen M som er en magisk ordsammensætning eller fraser, der opfattes som en manifestation på det guddommelige og hjælp til op-nåelse af meditation.

 

Milarepa

Tibets største og højst agtede poet, som mediterede i en grotte i over seks år, kun iført et bomuldsklæde, derfor navnet Mila-repa, Bomuldsklædte Mila. Tilhører Kagyupa grenen inden for T-Buddhisme.

 

Momo

Tibetalsk udgave af Ravioli. Grønt el. kødboller indpakket i dej. Normalt dampkogte eller stegte.

 

Navne

Mandag (Dawa), Tirsdag (Mingma), Onsdag (Lhakpa), Torsdag (Phurba), Fredag (Pasang), Lørdag (Pemba), Søndag (Nyima)

Thubten Dorje (Lærens Kraft), Ngawang (Kontrol over udtale), Losang (Varme hjerte), Gyatso (Hav), Tenzing (Bevar Buddhismen), Jigme (Frygtløs) og Gilig (Harmoni).

 

Ngawang Lobsang Gyatso

5. Dalai Lama, eller Den Store Femte. 1617-1682. Opførte bla. Potala

 

Nyingmapa

Den ældste sekt, som kan spores tilbage til den tantriske mester, Padme Sambhavas (Guru Rinpoche) i det 8. årh, hvor han vandrede rundt i Tibet og nedskrev doktriner og retningslinier. Disse, såkaldte Terma’s, blev opsporet af Orgyen Lingpa i det 14. århundrede og lagde grund for N’s grundtanker, der kort mener, at den menneskelige, guddommelige indsigt kan gøres bevidst i sin frelsende renhed gennem meditation og yoga.

 

Ogyan Rinpoche

Se Padma Sambhava

 

Ölmo Lungring

Bön traditionens mystiske kongerige, hvor befolkningen menes at have været tæt på oplysningen. Landskabet havde en udstråling som ingen andre steder. Ô. siges at have været et rige, opdelt i ni kvadreter. De otte yderste distrikter samledes om det inderste landskab, hvor der var et 9-etagers helligt bjerg. På toppen af bjerget var kongens krone Hver af de ni etager repræsenterede en af Bön’s ni veje til at opnå oplysningen.

Der er stor uenighed om hvor Ölmo Lungring lå, en hel del mener, det var i området omkring Mount Kailash i Vesttibet.

Otte lykkebringende symboler

“Den kostbare parasol”, der beskytter Buddhaerne mod dævelsk indflydelse.

“Sejrens banner”, der symboliserer buddhismens sejr over uvidenheden.

“Den hvide konkylie”, bruges til at vise Buddhas oplysthed.

“De gyldne fisk”, viser den spirituelle frigørelse fra Samsaras ocean.

“De store skattes vase”, indeholder spirituelle “juveler” til opnåelse af “frigørelsen”

“Den uendelige knude”, lykkens diagram, somviser uendelig kærlighed og harmoni.

“Dharmahjulet”, der symboliserer Buddhas ædle otte-foldige vej.

“Lotusblomsten”, der symboliserer den spirituelle renhed og medfølelse.

 

Padma

Lotusblomsten

 

Padma Sambhava

“Den Lotusfødte” Tantrisk mester fra Indien. Førte i 8. Årh. Buddhismen til Tibet. På Tibetansk Guru Rinpoche, kaldes også Ogyan Rinpoche

 

Panchen Lama

Inkarnation af Amithabha Panchen Lama er Tibet’s næsthøjeste inkarnaton. 10. PL, døde i Beijing i 1989. Foråret 1995 blev den 11. PL fundet. Han hedder Gedhun Choeki Nyima og blev født april 1989 i Lhari distriktet i Nagchu provinsen

PL har traditionelt hovedsæde i Tashilünpo klosteret i Shigatse. Den nuværende PL. hedder Gedhun Chökyi Nyima og er født 24.4.89. Udpeget 14.5.95 af Dalai Lama

 

Pema Dongak Nyingshe Wangpo

Se Tai Situpa.

 

Phurba

Rituelle daggert

 

PLA

Peoples Liberation Army. Den kinesiske Folkerepubliks sikkerhedspoliti

 

Potala

Dalai Lamas tidligere vinterpalads, bygget af den 5. Dalai Lama på det 130 m høje Marpo Ri (Røde bjerg). Opført på stedet, hvor Songtsen Gampo planlage at lægge sit palads. Først begyndte opførelsen af Potrang Karpo (hvide palads) i 1645. Det var færdigt i 1649, hvorefter 5DL flyttede fra Drepung til Potala.

Potrang Marpi (røde palads) var færdigt i 1694.

Potrang Karpo

Den hvide del af Potala, opført 1645-1649

 

Potrang Mardi

Den røde del af Potala opført 1692

 

Ranjung Rikpay Dorje

16. Gyalwa Karmapa (1924-1981)

 

Rgya-Gling

Oboer. Stammer fra den islamiske verden.

 

Rkang-Gling

Lårbenstromme. I visse tilfælde sammenlignes lyden med “vrinsken fra heste” som vil bære de troende ind i det vestlige paradis.

 

RMB

Reminbi “folkets penge”. Den kinesiske møntfod

 

Rongbuk

Rongbuk klosteret stammer sandsynligvis fra 17. Årh. Det nuværende kloster blev bygget i 1902 og havde i sin storhedstid mere end 450 munke og nonner. I dag er alle munkecellerne ødelagt og ud af de seks klostre, der lå i området er det kun Rongbuk som delvis fungerer. Store dele af klosteret blev ødelagt under kulturrevolutionen. Trods en (turist-mæssig) genopbygning, er stem-ningen mere som et museum, end et religiøst betydningsfuldt sted. Rongbuk, er Nyingma-skolen og klosteret er dedikeret Guru Rinpoche. I starten af dette årh. var Ngawang Tenzing abbed og virkede som en katalysator på udviklingen i området. Han rejste blandt andet til Nepal og var med til oprettelsen af det berømte Tengpoche- og Thame klostre i Khumbu, Tragshindo og Chiwong i Solu. Alle 4 klostre er en slags sattelitter til Rongbuk. Han døde i 1940. Kort herefter blev Tushi Rinpoche indsat som abbed i Rongbuk. TR flygtede til Nepal efter den kinesiske invasion og oprettede Thubten Chhöling klosteret i Solu, nord for Junbesi.

Rongbuk er hovedkloster for mere end 20 klostre og pilgrimssteder.

 

Sakyamuni

“Af Sakya-slægten”. Andet navn for Gautama Buddha

 

Sakya-pa

På tib. Grå jord, som har sit principielle hovedsæde i Sakya-klostret sydøst for Lhatse. S. opstod i 1073 og allierede sig med det Mongolske hof. Overhoved, S.-Pandita blev lære for den Mongolske kejser. S. havde sin storhedstid i det 13. og indtil midten af det 14. Årh, hvor det Mongolske rige brød sammen. S., kan betegnes som en sekt, hvor det gennem Tantra og Sudra, skulle være muligt at opnå Boddhisatthva-stadiet i et enkelt liv. Sakya er kendt for sine troldmænd og deres magi. Overhovedet er, Sakya Trisin (“tronholderen”), går i arv i Khon familien. Han bliver “tvunget” til at gifte sig. Der er intet krav om afholdenhed. Klostrene kan altid kendes på deres horisontale stre-ger på ydermurene i grå, hvid og gul.

 

Samdrub Dhargye Ling

Hovedklosteret for Shangpa Kagyu grenen af Kagyupa buddhismen. Beliggende i Sonada nær Darjeeling, Indien.

 

Samye

Bliver betragtet som tibets ældste kloster (ikke kun tempel) fra 8. årh. S. blev opført under Trisong Detsen, da han inviterede Guru Rinpoche m.fl til Tibet. Samye er konstrureret efter Odantapuri Mahavihara i Bihar, Indien. S. er opbygget som en Mandala, hvor Ütsen er Buddha, universets centrale del. Ringmuren indeholder 1008 små chötner, der symboliserer Chakravala, bjergkæden som omgiver universet

 

Sbug-’Cham

De store bækkener til cermoniel musik

 

Sil-Snyam

De små bækkener til cermoniel musik

 

Sera

En af “Statens 3 støtter”. Ligger ved foden af Phurba Chok Ri, en højderyg på Tatipu-kæden (vand-skellet mellem Kyu Chu og Penpo), der afmærker Lhasas nordlige grænse. S blev opført 1419 af Sakya Yeshe, en discipel af Tsong Khapa. I storhedstiden boede der ca. 5000 munke. Blev sporadisk ødelagt under kulturrevolutionen

 

Shaman

Traditionel mediciner, evt. åndemaner, der er almindelige inden for en række etniske grupper og lokalområder. Inden for etnografien og religionshistorien betegner shaman en person, som tillægges særlige kræfter eller evner, hvorved han eller hun kan komme i kontakt med guder og ånder. Herunder tilvejebringer shaman’en en viden, som stilles til rådighed, evt. i forbindelse med rådgivning, sygdomsbekæmpelse, forudsigelser af vejrforhold, etc.

(Mogens Engelund Nepal A til Z)

 

Shangpa Kagyu

Undergruppa af Kagyupa buddhismen. Stammer fra den tantriske mester Khyungpo Naljor, Navnet stammer fra Shangdalen i Tsang provinsen i Central Tibet. Overhovedet er Kalu Rinpoche, hvis nuværende inkarnation er født 1990 og fundet af Tai Situpa i 1992. Hovedklosteret er Samdrub Dhargye Ling, Sonada nær Darjeeling, Indien.

 

Sherpa

Etnisk gruppe af tibetansk oprindelse, der formentlig er indvandret til Nepal inden for de sidste 500 år. Bor fortrins-vis i distrikterne Sindhu Panchok og Dolakha (Helambu-sherpaer) samt i Solu-Khumbu (Khumbu-sherpaer). Berømte som bjergførere, skønt hoved-parten af dem er engageret i landbrug kombineret med handel. De er buddhister og har klostre) i deres landsbyer, tilknyttet en eller flere lamaer. Taler Sherpa, et tibetansk dialekt. Deres præster, Lamaer, har stor indflydelse på det rituelle og kulturelle liv. Blandt de største fester, som ofte er lokale kan nævnes ‘Dumji’, ‘Losar’, ‘Mani Rimdu’, ‘Fangi’ og ‘Nyunge’. Ægteskaber er endogame, og polyandri er ikke ualmindeligt. Bryllupstradition-erne er komplicerede. Kvinder har høj økonomisk status, der styrkes af at mændene ofte er væk fra landsbyen i længere perioder. De døde brændes el. begraves efter lamaens afgørelse og sørgetiden varer op til syv dage. Iflg.CBS omfatter S. i 1991 110.358 personer. Iflg.CBS tales Sherpa-sproget i 1991 af 121.819 personer. Ordet ‘sherpa’ betyder ‘folket fra øst’

(ME – Nepal A-Z)

 

Sjengo

Et klosters øverste dommer

 

Sol og månesymbolet

består af en liggende halvmåne med solen ovenpå, og ses ofte øverst på en stupa. Solens stråler symboliserer Buddhas lysende vid.

 

Sonam Gyatso

Den tredje Dalai Lama 1543-1588

 

Songtsen Gampo

Den første af af “De tre religøse konger” i Yarlung-riget, introducerede Buddhismen til tibet. Levede ca 618-648. Under SG ekspandere tibet stærkt

 

Statens 3 støtter

3 Gelugpa klostre i nærheden af Lhasa (Sera, Gandenk Drepung). 3 vitale klostersamfund og universiteter, der tiltrak studerende fra hele tibet. Uddannede munke til de højeste hverv i Tibet.

 

Stupa

Oprindeligt et begravelsesmonument for boddhisattva’er, helte eller herskere. Ifølge legenden bad Buddha om, at hans aske skulle opbevares i en S. Opbygningen er ens, stilen er dog ofte forskellig. Stupaens forskellige dele er forbundet med elementerne: Baseen er formet som en Mandala, der symboliserer jord, på mandalaen ligger kuplen, der symboliserer vand. På kuplen er spirret, med 13 trin, der symboliserer ild og over spirret er paraplyen som symboliserer luft. Øverst er spidsen, der kan være en lille sol og havlmåne, den symboliserer rummet eller altet.

 

Swastika

Ligner hagekorset. Det er et ældgammelt symbol, der ikke er kun har med Buddhismen eller Asien at gøre. Det er fundet i lignende form i Europa og Amerika’s tidligste historie.

I Bön religionen symboliserer swastikaen jordens skabelse (i buddhismen er dette symboliseret ved dobbelt-dorje, de krydsede tordenkiler). Swastikaen er i Buddhismen først og fremmest symbolet på en god skæbne

 

Tai Situpa

12 Tai Situpa, Pema Dongak Nyingshe Wangpo. Født 1954 i Payul, Dege i Tibet. En af regenterne tilsagt Karma Kagyupa grenen.

 

Tangkha

 

Tantra

Udviklingen af den T-Buddhisme begyndte ca. i 3. årh på Ceylon (Sri Lanka) og i Sydindien, og var dels Hinduistisk, men er nu primært et Tibetansk-Buddhistisk fænomen.

Den Tibetanske Buddhisme Vajrayana eller diamantvejen fokuserer bla. på indholdet i T’s teser og indhold betragtes ofte som det øverste trin på vejen til Buddha-stadiet.

T. går ud på en fokusering af eksistencielle problemer og fokuserer på modpolerne i tilværelsen som den prøver at forene, hvilket ofte er symboliseret i det kvindelige og mandlige aspekt.

 

TAR

Tibetan Autonoumous Republic. Kinesiske navn for Tibet.

 

Tara

Kvindeligt modstykke til Dhyani-Buddhaerne

 

Tashilünpo

Hovedkloster i Shigatse Tibets 2. største by i. Hovedsæde for Panchen Lama

 

Tenzin Gyatso

14. Dalai Lama’s 1935-

 

Thamzing

 

Thubten Gyatso

13. Dalai Lama 1876-1933

 

Thödam

Tromme lavet af 2 modsatrettede hjerneskaller

 

Torma

Offergaver til at stille guderne nådigt. Oftest kegleformet og lavet af smør og tsampa. Bliver tilintetgjort efter festlighederne er afsluttet.

 

Tri Ralpachen

Den sidste af “De tre religøse konger”

 

Trinle Gyatso

12. Dalai Lama 1856-1875

 

Trisong Detsen

Den midterste af “De tre religøse konger” 755-797

 

Tsangpa Gyare

Sammen med Lingje Repa grundlægg-er af Drukpa Kagyapa grenen af Kagy-upa grenen af buddhismen.

 

Tsangyang Gyatso

6. Dalai Lama 1683-1706

 

Tshultrim Gyatso

10. Dalai Lama 1816-1837

 

Tsipa

Anset astrolog

 

Tsogchen

Den store munkeforsamling

 

Tsong Khapa

(1357-1419)

 

Tsugklakhang

Det store tempel, men i Tibet ofte som synonym for Jokhang

 

Tsurphu

Karma-Kagüypa grenens hovedsæde i Tibet. Det blev bygget i 1180’erne af Düsum Khenyapa (1. Karmapa), der var discipel af Gampopa og Rechungpa.

Klosteret blev slemt ødelagt under kulturrevolutionen. Før den kinesiske besættelse i 1951 boede her over 1000 munke. Genopbygningen startede i 1983

 

Tulku

………………….Tulku traditionen blev blev introduceret af Düsum Khenyapa

 

Umdzen

Forbeder i munkeforsamlingen Tsogchen. Fremsiger ønner, hvorefter alle munke gentager den

 

Vajra

Se under Dorje

 

Yamantaka

Manjushri’s vrede aspekt. Har 9 oksehoveder. Er Gelugpa’s beskytter. Yogitantra

 

Yonten Gyatso

Den 4. Dalai Lama 1589-1617

 

Yurgen Thinley Dorje

Nuværende Karmapa

 

Ædle Ottefoldige Vej, den

Vejen der sætter mennesket udover Dharma loven og ind i Buddha-stadiet. Den forudsætter: Ret anskuelse, Ret beslutning, Ret tale, Ret handlemåde, Ret levevis, Ret stræben,